Dansk Psykologhus 

Dansk Krisekorps A/S etablerer i 2013 det første af en række psykologhuse, således er målet at etablere mindst et psykologhus i hver region. 
Formålet er at styrke, udvikle og formidle den psykologi, der på bedste vis, etisk og fagligt, kan understøtte de mennesker og organisationer, der har brug for vores hjælp.

Dansk Psykologhus er indrettet og målrettet til:

Private personer og deres familier samt Erhvervslivet og firmaordninger

Vi mener, at psykologer der samarbejder i en sund konstruktion, hvor alle har medansvar, kan udvikle og styrke faget, samtidig med at de løbende bliver dygtigere og mere effektive psykologer.

Dansk Psykologhus har som virksomhed valgt udelukkende at bestå af psykologer med mange års erfaring indenfor det kliniske, pædagogiske, krisepsykologiske samt organisatoriske felt. Enhver af parterne er specialiseret indenfor et eller flere af disse områder og kan derfor yde kompetent bistand til såvel den offentlige som private sektor. Psykologernes erfaring og kompetencer i psykologisk rådgivning/terapi samt coaching/sparring gælder for såvel private personer, som medarbejdere, ledere og deres
organisation.

Udover Dansk Psykologhus Østerbro har vi på nuværende tidspunkt associerede huse i Odense og Århus.

Der foregår fælles uddannelse for psykologer i Dansk Krisekorps A/S og Dansk Psykologhus ApS regi.

Vi samarbejder tæt med Dansk Krisekorps A/S omkrings løsning af akutte opgaver og psykologsamtaler samt Danske Erhvervspsykologer, vedr. fx lederudvikling og supervision. Når det drejer sig om forebyggelse, udredning og behandling af stress samarbejder vi med Dansk Stresskorps. Når det gælder store ulykker og fx inddragelse af frivillige samarbejder vi med Røde Kors.